Training Omgaan met ontwrichting

Wie kent niet die cliënt die een heel team tot wanhoop drijft, maar die met zijn of haar gedrag eigenlijk ook de vinger op de zere plek van samenwerking en communicatie legt? Om ggz-instellingen te ondersteunen bij ontwrichte behandelsituaties organiseert het CIB de training Omgaan met ontwrichting.  

 

De training biedt verwijzende teams ondersteuning bij het omgaan met ontwrichting en verstoorde behandelrelaties. We zien de deelnemer als onderdeel van het systeem waarin ontwrichting ontstaat. In de training staat het hele systeem waarin ontwrichting plaatsvindt centraal en wordt met name aandacht besteed aan de rol van de deelnemer. Zo doet de deelnemer inzichten op en wordt zijn/haar probleemoplossend vermogen vergroot.

Voor wie?

De training is bedoeld voor verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurszorg, maar kan eventueel ook door andere disciplines van het multidisciplinaire team worden gevolgd.

Inhoud training

Tijdens de training worden verschillende methodieken, invalshoeken en werkwijzen aangeboden om ontwrichting (vroegtijdig) te signaleren, te analyseren en mogelijk
oplossingen te genereren. De praktijkvoorbeelden die deelnemers aandragen kunnen als materiaal worden gebruikt tijdens de activerende werkvormen. Een zelfgekozen onderwerp voor de projectopdracht loopt als een rode draad door de training.

Certificaat

Wanneer de deelnemer 90% van de training aanwezig is én de projectopdracht met een voldoende afsluit, wordt een certificaat uitgereikt.