Waarom één loket?

Het ministerie van Justitie is in 2007 het programma Vernieuwing Forensische Zorg (VFZ) gestart. Doel van het programma is te zorgen voor voldoende aanbod van forensische zorg, het oplossen van de ‘verkeerde bedden problematiek' en het verbeteren van de aansluiting met de reguliere ggz, het verbeteren van de kwaliteit van de forensische zorg en de beveiliging van de maatschappij.

Het ministerie van Justitie is sinds 1 januari 2008 verantwoordelijk voor het proces van inkoop, indicatiestelling en plaatsing van forensische zorg in een strafrechtelijk kader. Deze verantwoordelijkheden zijn ondergebracht bij de Directie Forensische Zorg (DForZo). Justitie heeft ook zorg ingekocht bij de Parnassia Bavo Groep.

 

:

Het loket is er voor:

  • Intake, diagnose en advies;
  • Begeleiding naar de juiste forensische zorg binnen de Parnassia Bavo Groep
  • Bevorderen van maatschappelijke integratie

Het loket biedt u:

  • Ieder cliënt met een (te verwachten) strafrechtelijke titel kan aangemeld worden, het loket zoekt altijd een passend antwoord of alternatief
  • Geen gezoek meer naar specifieke zorgprogramma's, een aanmeldprocdure voor alle forensische zorg
  • Binnen twee werkdagen ontvangt u een reactie
  • De aanmeldprocedure is duidelijk en inzichtelijk