Handboek Forensische Zorg

Wilt u de rol van het van de forensische zorg beter begrijpen. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een handboek gemaakt met uitleg over de werkwijze en ontwikkelingen in de Forensische Zorg. Een praktisch handboek voor iedereen die te maken heeft met forensische zorg.

Titels

De onderstaande titels kunnen voor zorg via Parnassia Bavo Groep in aanmerking komen.

I Zorg vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om een straf op te leggen

1) strafrechtelijk machtiging (artt. 37 jo 39 WvSr)

II Tbs-oplegging als vonnis

1) tbs met proefverlof (art. 51 Bvt)

2) plaatsing tbv pro-justitia rapportage (artt. 196/ 317 WvSv)

III Zorg als voorwaarde opgenomen in vonnis

7) voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g WvSr)

8) tbs met voorwaarden (art. 38a WvSr)

9) voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr)

10) sepot met voorwaarden (artt. 167/ 244 WvSv)

11) schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 WvSv)

IV Zorg in detentie, anders dan als onderdeel van het vonnis

12) overplaatsing vanuit Gevangeniswezen (art. 15 Pbw)

13) overbrenging vanuit Gevangeniswezen ivm detentiefasering (art. 43 Pbw)

14) ISD met voorwaarden (art. 38p WvSr)

15) ISD (artt 44 b t/m 44 q Penitentiaire maatregel Pbw)

16) penitentiair programma met zorg (art. 15 Pbw)

17) poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen

18) voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden