Training Omgaan met ontwrichting: data 2012 bekend

Ieder jaar organiseert het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) de training Omgaan met ontwrichting. De data voor 2012 zijn inmiddels bekend.

De training Omgaan met ontwrichting is bedoeld voor verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurs zorg, maar kan eventueel ook door andere disciplines van het multidisciplinaire team worden gevolgd.

De primaire doelgroep van de training wordt gevormd door de verwijzers van het CIB. Dit zijn ggz-instellingen uit de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten, de kosten bedragen €495,00.
De training zal in 2011 plaatsvinden op de volgende data: 14 en 28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni.

Meer informatie / aanmelden:
http://www.palier.nl/1425/Training-Omgaan-met-ontwrichting.html