Centrum Intensieve Behandeling (CIB) organiseert verwijzersbijeenkomst

Binnenkort organiseert het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) in Den Haag weer een verwijzersbijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomsten is het intensiveren van de samenwerking met de verwijzende instellingen en de mensen die daar werkzaam zijn. Het CIB wil zijn verwijzers informeren over zijn diensten en werkwijze, en verneemt graag van verwijzers hoe de dienstverlening verbeterd zou kunnen worden.

De verwijzers van het CIB zijn ggz-instellingen in de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland. De primaire doelgroep van de verwijzersbijeenkomsten wordt gevormd door behandelaren, verpleegkundigen en groepsbegeleiders binnen de 24-uurszorg, therapeuten en leidinggevenden. Andere disciplines zijn echter ook van harte welkom.

De vorige verwijzersbijeenkomsten zijn goed bezocht. Er is tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan diverse onderwerpen, waaronder het doel en de werkwijze van de twee klinische afdelingen van het CIB, consultatie vanuit het CIB en de inzet van non-verbale therapieën.

De eerstvolgende verwijzersbijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdag 24 april a.s. van 11.00 tot 14.00 uur in het Centrum Intensieve Behandeling, Fenny ten Boschstraat 23 te Den Haag. Voor de lunch zal worden gezorgd.

Het programma voor de verwijzersbijeenkomst is als volgt:

11.00 - 11.30 Algemene informatie over doel en werkwijze van het CIB
11.30 - 12.15 Zorgpakketten op de gesloten afdeling van het CIB: plannen voor de nabije toekomst
12.15 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45 Zelfbeschadiging onder controle: e-health behandeling en groepsmodule
13.45 - 14.00 Gelegenheid tot het stellen van vragen

Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen wordt belangstellenden verzocht zich uiterlijk 19 april a.s. aan te melden voor de verwijzersbijeenkomst. Dit kan door een e-mail te sturen naar a.vankooten@palier.nl, onder vermelding van uw naam, functie, e-mailadres en de organisatie/afdeling waar u werkzaam bent.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Anouk van Kooten, stafmedewerker van het CIB, via het secretariaat: 088 - 35 79 500.