Aanmeldformulier Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling Palier  biedt klinische overname of verpleegkundige consultatie wanneer een behandeling in een reguliere GGZ-kliniek is vastgelopen of dreigt vast te lopen.

  

Deze ontwrichting kan verschillende oorzaken hebben. Zoals ernstige gedragsproblemen of agressie, zeer complexe problematiek met comorbiditeit of een problematische interactie tussen cliënt en behandelteam.

 

Het CIB Palier ondersteunt met name reguliere GGZ-instellingen in Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland. Het CIB heeft de expertise en ervaring in huis om de impasse in de behandeling te doorbreken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de verwijzende instelling en de cliënt.

 

Gezien de recent aangescherpte regels over het aanmelden van cliënten is het belangrijk om te weten dat alleen een psychiater of arts mag aanmelden. Het onderstaande aanmeldformulier dient volledig ingevuld te worden. Onvolledig ingevulde formulieren nemen wij niet in behandeling. Hieronder kunt u het aanmeldformulier downloaden en op uw gemak invullen. Op het volgende scherm wordt u gevraagd om 5 vragen in te vullen, daarna kunt u het formulier uploaden. Hier heeft u 20 minuten de tijd voor. Zodra u op bevestigen drukt, ontvangt u binnen een paar minuten een ontvangstbevestiging.

 

> Download het aanmeldfomulier

 


Het heeft onze voorkeur uw casus telefonisch voor te bespreken met de intakecoördinatoren van het CIB, Daniëlle Immerzeel of Nienke Visser via telefoonnummer 088- 357 95 00. Zij kunnen u tevens het aanmeldformulier mailen. U kunt uw vraag ook stellen over de mail: d.immerzeel@palier.nl / n.visser@palier.nl

Wanneer u het aanmeldformulier niet kan uploaden, kan het ook gemaild worden naar aanmeldencib-trtc@palier.nl. Wij kunnen het dan alleen in behandeling nemen als het formulier is ondertekend door verwijzer (psychiater/ arts).

Tevens vragen wij de volgende documenten toe te voegen bij het aanmelden of per e-mail post na te sturen: 

  • Kopie CIZ indicatie (indien van toepassing)
  • Kopie beschikking juridische maatregel (indien van toepassing)
  • Kopie onderzoeksverslag psychodiagnostisch onderzoek (indien aanwezig)
  • Kopie van eerdere ontslagbrieven 

Postadres:
Fenny ten Boschstraat 23
2553 PT Den Haag

Als het formulier niet volledig is ingevuld of de informatie is niet compleet is kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.