Aanmelden

Als u bij Palier een cliënt wil aanmelden kies dan uit een niet forensische of forensische aanmelding op basis van het al of niet aanwezig zijn van een justitieel kader bij de cliënt.

Geldige verwijzers voor ons zijn:

 • Huisarts
 • Schoolarts/ Jeugdarts
 • Algemene en Academische Ziekenhuizen/ Medisch specialisten
 • Arbo arts/ bedrijfsarts
 • GGZ-instellingen/ Psychiaters/ PAAZ/ GAAZ/ RIBW/ RIAGG
 • Bureau Jeugdzorg/ GGD
 • Verslavingsklinieken
 • NIFP/ Reclassering
 • Politiebureau/ Politiearts

Parnassia Groep helpt verwijzers op weg

Palier is onderdeel van Parnassia Groep, dat betekent extra mogelijkheden en extra dienstverlening voor verwijzers.

Informatie voor verwijzers staat voor u gebundeld op www.parnassiagroep.nl/verwijzers. Hier vindt u handige informatie over:

 • Wat Parnassia Groep doet in de basis ggz
 • Onze dienstverlening in de eerste lijn
 • Onze tweedelijns zorg
 • Onze mogelijkheden voor het vergoeden van het eigen risico van patiënten
 • Het gratis eerste gesprek
 • Zorgmail of Zorgdomein