Direct hulp nodig?

Bij levensbedreigende situaties: Wanneer er sprake is van acuut (levens)gevaar of ernstige overlast, bel direct 112. Geen acuut gevaar, bel uw huisarts of huisartspost. Deze schakelt de crisisdienst in uw regio in.

Bent u al patiënt bij ons?

Tijdens kantooruren neemt u contact op met uw afdeling. Het telefoonnummer vindt u op uw uitnodiging of afsprakenkaartje.

Buiten kantooruren belt u met ons algemeen nummer 088- 357 90 00.

Bij nood kunt u verder terecht bij uw huisarts of de huisartsen(post).