Welkom bij het Loket Forensische Zorg

Het loket biedt een eenvoudige manier om cliënten voor forensische zorg van de Parnassia Groep aan te melden.

Het loket maakt het leven van de verwijzer eenvoudiger. De verwijzer hoeft niet meer te zoeken naar een specifiek zorgprogramma en de daarbij behorende aanmeldprocedure. Wij vinden altijd antwoord op een forensische zorgvraag. Als we zelf niet de beste zorg in huis hebben, dan zoeken we een samenwerkingspartner. Want wij willen dat niemand tussen wal en schip belandt.

Hoe werkt een aanmelding?

Een verwijzer van NIFP/IFZ, gevangeniswezen, FPA/ FPK/ TBS-instelling of reclassering meldt een cliënt via IFZO van justitie. Daarna verwerkt het Loket Forensische Zorg de aanmelding.

Helaas kunt u dus niet rechtreeks aanmelden bij het Loket. Mocht u een vragen hebben of hulp nodig hebben bij uw aanmelding. Laat het ons gerust weten, via het vragenformulier.

Voor wie?

Iedere cliënt met een strafrechtelijke titel of met een strafrechtelijke titel in het vooruitzicht kan aangemeld worden bij het Loket Forensische Zorg.

In de arrondissementen:

  • Den Haag
  • Alkmaar
  • Haarlem
  • Rotterdam

voor de volgende zorg:

  • Klinische of ambulante verslavingszorg
  • Klinische of ambulante Forensische Psychiatrie
  • Ondersteunende zorg: Materieel Juridische Dienstverlening

Deelnemers