Aanmelden Centrum Intensieve Behandeling (CIB)

Met het onderstaande digitale aanmeldformulier verwijst u een cliënt naar het Centrum Intensieve Behandeling van Palier in Den Haag.

Het heeft onze voorkeur uw casus telefonisch voor te bespreken met de intakecoördinatoren van het CIB, via telefoonnummer 088- 357 95 00. U kunt uw vraag ook stellen over de mail: aanmeldencib-trtc@palier.nl

Voor de daadwerkelijke aanmelding kunt u het aanmeldformulier downloaden.

Na het invullen kunt u het formulier uploaden of opsturen.

Uploaden

Heeft u het aanmeldformulier gedownload en ingevuld? Dan kunt u het uploaden.

Opsturen per mail

aanmeldencib-trtc@palier.nl. Wij kunnen het alleen in behandeling nemen als het formulier is ondertekend door verwijzer (psychiater/ arts).

Tevens vragen wij de volgende documenten toe te voegen bij het aanmelden of per e-mail post na te sturen:

  • Kopie CIZ indicatie (indien van toepassing)
  • Kopie beschikking juridische maatregel (indien van toepassing)
  • Kopie onderzoeksverslag psychodiagnostisch onderzoek (indien aanwezig)
  • Kopie van eerdere ontslagbrieven

Opsturen per post

Fenny ten Boschstraat 23
2553 PT Den Haag

Als het formulier niet volledig is ingevuld of de informatie is niet compleet is kunnen wij de aanmelding niet in behandeling nemen.