Bedankt voor uw aanmelding bij de MJD

Uw aanmelding bij de Materieel Juridische Dienstverlening van Palier is in goede orde ontvangen. De e-mailbox wordt regelmatig bekeken waarna aanmeldingen verwerkt worden op een verdeellijst. Zodra uw aanmelding is toebedeeld aan een van onze dienstverleners voor een centrale intake, zal er z.s.m. contact met u worden opgenomen. Houdt u rekening met een eventuele wachtlijst.

Indien de door u aangemelde cliënt bij u in zorg is dient u er rekening mee te houden dat het beëindigen van deze zorg gevolgen heeft voor het MJD traject en betekent dat het MJD traject beëindigd moet worden. Het dossier zal indien mogelijk overgedragen worden naar de gemeente waar cliënt ingeschreven staat.  Indien cliënt niet in zorg is en er sprake is van een juridische titel, dan loopt de begeleiding parallel aan de expiratiedatum van de juridische titel.

Bij dringende vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de MJD.

Den Haag en Rotterdam: 088- 357 99 10
Haarlem: 088- 357 94 84