GGZ Reclassering

GGZ Reclassering Palier is het instrument voor de bevordering van een veiligere, leefbare samenleving en het verantwoord uitvoeren van straffen.

GGZ Reclassering zet zich in om de kans op recidive van mensen die in de fout zijn gegaan tot een minimum te beperken. Het richt zich op mensen die in aanraking komen met justitie en tevens een probleem met de geestelijke gezondheid hebben. Dat kan zowel een psychiatrisch als een verslavingsprobleem zijn.

Criminogene factoren

Psychiatrische aandoeningen en verslaving zijn belangrijke criminogene factoren. Het beheersbaar maken of beëindigen van de problemen doet daarom de kans op recidive in hoge mate afnemen. GGZ Reclassering zet zich daarom in om de voor deze groep noodzakelijke behandeling en zorg beschikbaar te krijgen. Zij doet dit door een optimale afstemming te bewerkstelligen tussen zorg en het strafrechtelijke kader.

Forensisch ambulatorium

GGZ Reclassering is samen met de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) , Budgetbeheer en de Forensische Polikliniek ingebed in één organisatorische eenheid binnen Palier. De samenwerking met de klinische verslavingszorg en de psychiatrie is hiermee gewaarborgd. Dat betekent dat de afstemming tussen veiligheid en zorg optimaal is geregeld.

Deze werkwijze werpt zijn vruchten af. Zo heeft de inzet van GGZ Reclassering bij het veelplegerbeleid van het arrondissement Den Haag geleid tot een afname 'kleine' criminaliteit met dertig procent. Tevens worden de strafrechtelijke maatregelen als TBS en ISD met succes ten uitvoer gebracht.