Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Behandelaanbod

In de basis bestaat een klinische behandeling uit:

  1. klinische begeleiding (24uurs zorg)
  2. medicamenteuze behandeling en begeleiding
  3. psychiatrisch en lichamelijk onderzoek
  4. individuele behandelgesprekken
  5. groepsbehandeling
  6. urine controles
  7. activiteiten begeleiding
  8. begeleiding van familie

Bij opname stellen we met de patiënt een behandelplan op. Hierin staat omschreven wat de opnamereden is, welke  activiteiten onderdeel uit maken van de behandeling en welke eventuele extra therapieën gestart worden. De IDDT methodiek ligt ten grondslag aan de gehele behandeling.

Het CDP bouwt de intensiteit van de begeleiding gedurende de behandeling steeds verder af. De 24-uurs zorg maakt geleidelijk plaats voor poliklinische zorg en groepsbehandeling. De mate waarin de patiënt werkt aan terugkeer naar de maatschappij neemt tijdens de behandeling toe. Zo wordt er op een gegeven moment begonnen met dagbesteding, in de vorm van werk, vrijwilligerswerk of scholing. Ook besteden we aandacht aan praktische zaken zoals het doen van boodschappen of het leren koken.

Samen met een medewerker van de Materieel Juridische Dienstverlening gaat de patiënt aan de slag met eventuele schulden.