Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Therapie op het CDP

Binnen het IDDT model, worden er op het CDP diverse therapieën gegeven. Bij opname wordt door het multidisciplinaire team bekeken of één van onderstaande therapieën geïndiceerd is voor de patiënt tijdens de opname. Indien de patiënt niet opgenomen is, kan een verwijzer een patiënt ook aanmelden voor één van deze therapieën. Tijdens ons intakeoverleg, of mogelijk een intakegesprek, zal bekeken worden of dat deze therapie passend is bij de zorgvraag.
 

Seeking Safety

Seeking Safety is een gecombineerde behandeling voor trauma en verslaving, gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. Deze behandeling is gericht op het terugwinnen van veiligheid, zowel in het kader van het trauma als de verslaving. Hierbij wordt niet ingegaan op de traumatische ervaringen, er wordt gekeken naar de huidige situatie van de deelnemers. Verder heeft deze behandeling tot doel veranderingen te realiseren op cognitief, gedragsmatig en interpersoonlijk vlak.

Seeking Safety wordt gegeven door twee cognitief gedragstherapeutisch werkers en bestaat uit minimaal 25 bijeenkomsten. De groep is beschikbaar voor interne en externe patiënten. Na aanmelding wordt een patiënt bij geschiktheid uitgenodigd voor een intake gesprek.
 

EMDR bij trauma

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie is een veel gebruikte en eerste voorgeschreven behandeling voor PTSS. EMDR is een geprotocolleerde therapievorm. Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

EMDR wordt geven door behandelaren die hier speciaal voor zijn opgeleid (basis- en vervolgopleiding bij de Vereniging EMDR Nederland). Deze therapie is beschikbaar voor interne en externe patiënten. 
 

EMDR bij craving

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) therapie is een veel gebruikte behandeling voor PTSS. Eén van de nieuwe toepassingsgebieden van EMDR betreft trekgevoelens bij verslaving. De patiënten die hevige trekgevoelens ervaren gedurende hun opname en hierna, komen in aanmerking voor deze behandeling. Deze behandeling is niet bij iedereen effectief!

EMDR wordt geven door behandelaren die hier speciaal voor zijn opgeleid. Deze therapie is beschikbaar voor interne en externe patiënten.
 

Schematherapie

Bij groepsschematherapie op het CDP wordt met name met schemamodi gewerkt. Dit zijn toestanden (gevoelens, gedachtes, gedrag) waarin iemand kan verkeren indien een gevoelige snaar geraakt is. Deze gevoelige snaren zijn diep ingesleten patronen die vaak vroeg in het leven zijn ontwikkeld. Het doel van de groepsschematherapie is om meer zicht te krijgen

op de schemamodi en oude ingesloten patronen te doorbreken.
Bij het CDP bieden wij een groepsschematherapie aan die binnen één behandeling zowel de persoonlijkheidsproblematiek als het comorbide middelengebruik behandeld. Dit gebeurt door middel van de reguliere schematherapie interventies, waarbij we ons expliciet richten op het drugs- en alcoholgebruik als manier om met emoties om te gaan alsmede op het doorbreken van andere ingesleten patronen.

De behandeling wordt uitgevoerd door twee ervaren GZ-psychologen en bestaat in de regel uit acht patiënten. De behandeling bestaat uit wekelijkse sessies van 90 minuten op de vrijdagochtend. Zowel interne als externe patiënten worden toegelaten, mits geschikt. Voorafgaand vindt een zorgvuldig intakeproces plaats.
 

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) richt zich op het inzichtelijk krijgen van de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Door anders te reageren verandert het gevoel en de gedachten. Door gedachten  te veranderen wijzigen het gevoel en het gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie werkt de therapeut  nauw met de patiënt samen  om tot verbetering van klachten te komen. Dit kunnen verschillende klachten zijn: middelengebruik, een negatief zelfbeeld, somberheid, angsten, piekeren. Ook kan CGT worden toegepast bij psychotische klachten.
 

Neurosequential Model of Therapeutics

Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) is een visie op hoe klachten ontwikkelen bij patiënten die zowel trauma- als ontwikkelingsgevoelig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een diagnostisch proces  waarbij het (neuropsychologische) functioneren van de patiënt in kaart gebracht wordt. De uitkomst is een zogenaamde brain map waarin visueel wordt weergegeven welke hersenfuncties op welk niveau functioneren. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over welke interventies essentieel zijn, welke therapeutisch en welke verrijkend. Het NMT helpt om zowel de timing, de dosering als de aard van een interventie beter af te stemmen op wat de patiënt nodig heeft om de gevolgen van trauma en verwaarlozing te verminderen. Er zijn meerdere medewerkers gecertificeerd in NMT. Deze therapie is vooral bedoeld voor interne patiënten bij wie sprake is van trauma en emotionele verwaarlozing in de kindertijd. Ook gaan we het NMT middels wetenschappelijk onderzoek toetsen.