Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Familie en relaties bij het Centrum Dubbele Problematiek

Familie en sociale relaties worden gezien als belangrijke pilaren in ieders leven. Tijdens de behandeling ligt het accent voor de patiënt op herstel en resocialisatie. Relaties hebben veelal te lijden gehad onder de jarenlange verslaving en de psychiatrische stoornis.

Het is belangrijk dat de omgeving betrokken wordt bij de hulpverlening. Op deze wijze wordt ook het belang van de familie gediend. Daarnaast heeft de ervaring ons geleerd, dat de kans op een succesvolle behandeling vergroot wordt als het systeem van de patiënt bij de behandeling betrokken wordt.

Veelal zijn er gevoelens van schuld, schaamte, boosheid en gemis en het is goed om hier aandacht aan te besteden. Het is mogelijk om de kwaliteit van relaties te verbeteren of te herstellen. De systeemtherapeut kan hierin een rol spelen middels individuele gesprekken, partnerrelatie en gezinsgesprekken, psycho-educatie en met informatie en advies.

Speciaal voor familieleden organiseren wij regelmatig informatieavonden. Het doel van deze avonden is om de familie meer bij de behandeling te betrekken en uitleg te geven over de afdeling.

Voor belangstellenden bieden wij daarnaast een module familie-ondersteuningsgroep aan. Hierbij ligt het accent op lotgenotencontact en leren omgaan met de problematiek.

Eén module bestaat uit vijf bijeenkomst, één keer per 14 dagen. De bijeenkomsten zijn in de avonduren van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Tot slot bieden wij regelmatig thema-avonden aan, waarin er (bijvoorbeeld) extra uitleg is over de verschillende diagnoses en de invloed daarvan op de familie. 

Bezoek ontvangen

Familie en naasten zijn van harte welkom op onze afdeling tijdens de volgende bezoektijden:

CDP 1
Dinsdag:  19:30 - 20:30
Donderdag:    19:30 - 20:30
Zaterdag: 19:00 - 21:00
Zon- en feestdagen: 14:00 - 16:00 

 

CDP 2
Iedere avond: 19.30 - 20.30
Zaterdag: 19:00 - 21:00
Zon- en feestdagen: 14:00 - 16:00

 

CDP 3
Zaterdag:  19:00 - 21:00
Zon- en feestdagen 14:00 - 16:00

 

In overleg met de medewerkers kan er afgeweken worden van deze tijden.

Afspraken over bezoek op het CDP:

Er is geen bezoek mogelijk tijdens de groepsmomenten en/of de maaltijden.   

In de huiskamer en de centrale hal kan bezoek worden ontvangen. In de centrale hal is een kinderhoek ingericht, zodat kinderen kunnen spelen. Als uw bezoek kinderen onder de 12 jaar meeneemt, dan graag even overleggen met de medewerkers, zodat er rekening mee gehouden kan worden.

Houdt u er rekening mee dat, in verband met de veiligheid, spullen die meegebracht worden door uw bezoek, gecontroleerd kunnen worden door de medewerkers.

We willen een veilig klimaat bieden, waarin drugs en alcohol niet zijn toegestaan. Dit betekent dat wij deze middelen niet kunnen toestaan op de afdeling en ook bezoek wat onder invloed is, zullen vragen op een ander moment terug te komen.

In verband met teveel drukte op de afdeling, liever niet meer dan 4 volwassenen per bezoek.

In verband met de hygiëne wetgeving in ziekenhuizen kunnen wij helaas geen huisdieren ontvangen op de afdeling. Uiteraard kunt u, als de patiënt naar buiten mag, wel buiten op het terrein even met het huisdier wandelen.

Stapt u gerust op de medewerkers af als u meer wilt weten over deze bezoekrichtlijn of als u vragen heeft over andere zaken.