Expertisecentrum LEDD

De combinatie verslaving en een psychiatrische aandoening, de zogenaamde dubbele diagnose, vereist een specifieke, geïntegreerde behandelaanpak, bij voorkeur uitgevoerd door een multidisciplinair team. Daar komt van alles bij kijken. Het LEDD is opgericht om instellingen verder te helpen. Door kennisoverdracht en methodiekontwikkeling. Maar ook door instellingen praktisch te ondersteunen en te begeleiden.

LEDD is een samenwerkingsverband van Trimbos-Instituut, Arkin, GGzE, Palier (Parnassia Groep) en Delta Psychiatrisch Centrum. Op deze wijze zijn kennis en expertise van een aantal instellingen die zich intensief met dubbele diagnose bezighouden krachtig gebundeld. Het LEDD kan expertise leveren in de vorm van training, opleiding, coaching en advies. Daarnaast kan het LEDD afdelingen begeleiden met de implementatie van IDDT.