Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

onderzoek en scholing

Er zijn drie langer lopende (promotie)onderzoeken bij het Centrum Dubbele Problematiek:

  • Onderzoek naar het effect van contingency management (Money for Medication). Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze studie wordt onderzocht wat het effect is van een financiële beloning op het innemen van depot medicatie. De verwachting is dat het onderzoek in 2017 afgerond wordt.
  • Onderzoek naar het effect van schematherapie. In dit onderzoek wordt schematherapie vergeleken met een behandeling volgens de cognitieve gedragstherapie bij mensen met een dubbele problematiek. Binnen dit onderzoek zal samengewerkt worden met Brijder.
  • Onderzoek naar therapie-resistentie. Karakteristieken van deze patiëntengroep binnen het CDP zullen in kaart gebracht worden. Daarna zal onderzocht worden wat het effect is als deze groep behandeld wordt op basis van het Neurosequential Model of Therapeutics. 

Daarnaast wordt voortdurend  gekeken naar mogelijkheden om de effectiviteit van verschillende onderdelen van de behandeling binnen het CDP te meten, zoals de module Seeking Safety en contingency management op de afdeling.

Scholing

De kennis en ervaring op het gebied van Dubbele Problematiek en de Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT) delen wij graag met u!

Er zijn verschillende mogelijkheden op gebied van scholing:

  • 1-daagse basistraining IDDT waarbij de aandacht met name ligt op de wisselwerking tussen psychiatrie en verslaving en de rol van motiverende gespreksvoering.
  • 1-daagse verdiepingstraining IDDT waarbij de aandacht met name ligt op het oefenen met fasegericht werken en implementatie van IDDT op uw afdeling.
  • Werkplekbezoek, bestaande uit een presentatie van ons zorgprogramma en een rondleiding op onze afdeling Centrum Dubbele Problematiek.
  • Presentatie op uw eigen afdeling over een specifiek onderwerp, gericht op dubbel diagnose problematiek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons scholingsteam.