Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Behandeling bij het Centrum Dubbele Problematiek

Het behandelteam werkt samen met de patiënt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven. Dit doen we vanuit een multidisciplinair team, dat zowel de klinische als ambulante behandeling biedt. Tijdens de behandeling wordt er gewerkt volgens de IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment) methodiek. Deze geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling bestaat uit gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één multidisciplinair team.

De principes van IDDT zijn:

  • Werken met één multidisciplinair team.
  • Werken vanuit één locatie.
  • Met een team dat beide stoornissen gelijktijdig behandelt.
  • Het zorgaanbod sluit aan bij motivatie van de patiënt voor verandering.
  • Diverse groep sessies sluiten aan bij de behoeftes van de patiënt. Dit kan zijn het (voor)overwegen om een verslaving te stoppen, het overgaan tot actie of zorgen voor terugvalpreventie.
  • De methode is speciaal ontworpen voor de doelgroep van patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en ernstige verslavingsproblemen.

Klinische zorg

CDP1 & CDP2: Gesloten afdeling
De behandeling op de gesloten afdeling is in eerste instantie gericht op het behandelen van acute psychiatrische klachten en een detoxificatie (ontgifting of ontwenning). Door dit op een gesloten afdeling te doen is de kans op succesvolle behandeling het grootst. Doorgaans duurt een opname op de gesloten afdeling drie tot zes weken. Op de gesloten afdelingen is er 24-uur per dag begeleiding aanwezig en werken we met een vaste dag invulling. Er is daarbij ruimte voor het volgen van behandelgroepen en is er activiteitenbegeleiding aanwezig. Indien mogelijk kan er ook een start gemaakt worden met het zoeken naar vrijwilligerswerk en het vinden van dagbesteding.

CDP3: besloten afdeling
Op de open afdeling krijgt de patiënt een traject aangeboden om te resocialiseren. Uitgangspunt is dat er huisvesting (of uitzicht daarop) en vrijwilligerswerk geregeld is. Het traject begint met dagelijkse begeleiding en biedt geleidelijk meer zelfstandigheid. Steeds meer zaken regelt de patiënt zelf, zoals het doen van boodschappen en koken. We bereiden de patiënt zo voor op zelfstandig of begeleid wonen. Het gebruik van middelen dient volledig onder controle te blijven gedurende deze periode.

Gouden Regen
De Gouden Regen is een tijdelijk klinisch bed, op een locatie buiten de afdeling aan de Mangostraat (namelijk de Jan Hein Donnerstraat) waarbij de patiënt in staat gesteld wordt om zich verder te resocialiseren. De maximale verblijfsduur is 6 maanden. Het is vereist dat een patiënt dagbesteding heeft en volledig abstinent van middelen is. Voorwaarde voor opname op de Gouden Regen is dat patiënt woonachtig is in Den Haag. De zorg op de Gouden Regen valt onder het CDP (persoonlijk begeleider, medicatie verstrekking, gesprekken arts, enzovoorts), de woonbegeleiding op de Gouden Regen wordt geleverd  door medewerkers van Perspectief.

Poliklinische zorg

Het CDP heeft een uitgebreid poliklinisch zorgaanbod. Ook hier is sprake van multidisciplinaire behandeling. Een casemanager coördineert de zorg. Psychiatrische consulten en gesprekken met een persoonlijk begeleider vormen, naast contacten met de casemanager, de basis voor de behandeling. Op indicatie zijn er gesprekken een psycholoog, individuele therapie, groepstherapie of groepsbehandeling. Onze medicatiepoli verzorgt het verstrekken van medicatie.