Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Behandeling bij het Centrum Dubbele Problematiek

Het behandelteam werkt samen met u aan het verbeteren van de kwaliteit van uw leven. Dit doen we vanuit een multidisciplinair team, dat zowel de klinische als ambulante behandeling begeleidt. Tijdens de behandeling is er tegelijkertijd aandacht voor psychiatrie en verslaving volgens de IDDT methodiek. Deze geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling bestaat uit gecombineerde aandacht voor (de interacties tussen) psychiatrische en verslavingsproblematiek vanuit één multidisciplinair team.

De principes van IDDT (Integrated Dual Disorder Treatment) zijn:

  • We werken met één multidisciplinair team.
  • We werken vanuit één locatie.
  • Met een team dat beide stoornissen gelijktijdig behandelt.
  • Het zorgaananbod sluit aan bij motivatie van de patiënt voor verandering.
  • Diverse groepsessies sluiten aan bij de behoeftes van de patiënt. Het (voor)overwegen om een verslaving te stoppen, het overgaan tot actie of zorgen voor terugvalpreventie.
  • De methode is speciaal ontworpen voor de doelgroep van patiënten met ernstige psychiatrische stoornissen en ernstige verslavingsproblemen.

Gesloten afdeling

De behandeling op de gesloten afdeling is er in eerste instantie op gericht uw acute psychiatrische klachten te behandelen en u een detoxificatie (ontgifting of ontwenning) aan te bieden. Door dit op een gesloten afdeling te doen is de kans op succesvolle behandeling het grootst. Doorgaans duurt een opname op de gesloten afdeling drie tot zes weken. Op de gesloten afdelingen is er 24-uur per dag begeleiding aanwezig en werken we met een vaste daginvulling. Er is daarbij ruimte voor het volgen van behandelgroepen en is er activiteitenbegeleiding aanwezig. Indien mogelijk kunt u ook een start maken met het zoeken naar vrijwilligerswerk en het vinden van dagbesteding.

Open afdeling

Op de open afdeling krijgt u een traject aangeboden om u te resocialiseren, dat wil zeggen terugkeren naar de maatschappij. Uitgangspunt is dat er huisvesting (of uitzicht daarop) en vrijwilligerswerk geregeld is. Het traject begint met dagelijkse begeleiding en biedt geleidelijk meer zelfstandigheid. Steeds meer zaken regelt u zelf zoals het doen van boodschappen en koken. We bereiden u zo voor op zelfstandig of begeleid wonen. Het gebruik van middelen dient volledig onder controle te blijven om verder te komen.

Poliklinische zorg

Het CDP heeft een uitgebreid poliklinisch zorgaanbod voor u. Ook hier is sprake van multidisciplinaire behandeling. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige(spv) coördineert uw zorg. Psychiatrische consulten en gesprekken met een persoonlijk begeleider vormen, naast contacten met de verpleegkundige, de basis voor de behandeling. Op indicatie kunt u deelnemen aan individuele, danwel groepstherapie of zelfhulpgroepen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot dagbehandeling. Uw medicatie kunt u bij onze medicatiepoli verstrekt krijgen.