Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Zorgpaden van het Centrum Dubbele Problematiek

Het CDP biedt zorg op basis van zorgpaden. Ieder klinisch zorgpad bestaat o.a. uit klinische begeleiding, medicamenteuze behandeling en begeleiding, psychiatrisch en lichamelijk onderzoek en groepsbehandeling. De ambulante zorgpaden bestaan o.a. uit medicamenteuze interventies, gesprekken met arts, casemanager en/of pb-er.

Het doel van zorgpaden is om ons behandelaanbod en de keuzes die gemaakt worden tijdens de behandeling meer inzichtelijk en transparant te maken. Daarnaast is het werken volgens zorgpaden efficiënter. Door gebruik te maken van de optionele bouwstenen blijft de mogelijkheid om 'zorg op maat' te bieden bestaan, hetgeen essentieel is voor onze doelgroep.

Zorgpaden

 • Poliklinische groepsbehandeling:
  Het volgen van 1 of meerdere groepen per week, waarbij iemand niet klinische opgenomen wordt en de hoofdbehandeling bij de verwijzer blijft. Zie behandelaanbod: groepsbehandeling (linkje) voor het aanbod.
 • Poliklinische co behandeling:
  Psychologische behandeling van de dubbele problematiek. Dit kan gericht zijn op trauma behandeling, of ondersteunende gesprekken. Ook deelname aan de Seeking Safety, schematherapie of EMDR bij craving vallen hieronder. De verwijzer blijft in deze situatie de hoofdbehandelaar
 • Poliklinische behandeling:
  Multidisciplinaire ambulante zorg, waarbij psychiater, casemanager, persoonlijke begeleider en eventueel psycholoog betrokken zijn. Het CDP wordt de hoofdbehandelaar van de patiënt. Voorwaarde voor dit zorgpad is dat de patiënt woonachtig is in Den Haag.
 • Korte klinische stabilisatie (opname 3 weken)
  Opname ter stabilisatie, waarbij er middels een detoxificatie ernstig gebruik wordt doorbroken. Motivatie of  juridische maatregel is hierbij wenselijk.
 • Lange klinische stabilisatie (opname 6 weken)
  Naast detoxificatie zal de behandeling van verslaving en psychiatrie gestart of geoptimaliseerd worden. Diagnostiek is al bekend en behoeft geen herevaluatie.
 • Lange klinische stabilisatie met diagnostiek (opname 8 weken)
  Naast detoxificatie en stabilisatie wordt diagnostiek verricht. Heldere vraagstelling en aanleveren van voorgaande medische informatie, resultaten van eerdere psychologische onderzoeken en behandelgeschiedenis is noodzakelijk. Dit zorgpad kan ook gebruikt worden voor de mogelijkheid om een second opinion uit te voeren.
 • Lange klinische stabilisatie met psychotherapie (opname 12 weken)
  Naast detoxificatie en stabilisatie wordt er ook psychotherapie gestart, dit is van psychologische aard. Bijvoorbeeld: schematherapie, CGT of EMDR.
 • Second opinion
  Dit kan uitgevoerd worden tijdens een klinische opname (zorgpad lange klinische stabilisatie met diagnostiek) of middels poliklinische gesprekken.
 • Begeleid wonen
  Opname op locatie Gouden Regen gedurende 6 maanden. Een tijdelijke woonvorm waarbij patiënt in staat gesteld wordt om zich maximaal te resocialiseren. Dagbesteding en volledige abstinentie van middelen is vereist.