Centrum Dubbele Problematiek- TOPGGz

Een combinatie van ernstige psychiatrische problemen en ernstige verslaving komt regelmatig voor. Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) is gespecialiseerd in het helpen van volwassenen met dergelijke gecombineerde problemen. Wij zijn experts in gentegreerde behandeling van dubbele diagnose en de Integrated Dual Disorder Treatment, IDDT.

Zorgpaden van het Centrum Dubbele Problematiek

Het CDP biedt zorg op basis van zorgpaden. Het aanbod van zorg is geclusterd in een aantal 'bouwstenen'. Dat zijn interventies zoals lichamelijk onderzoek, onderzoek naar ADHD.

Het doel van zorgpaden is om ons behandelaanbod en de keuzes die gemaakt worden tijdens de behandeling meer inzichtelijk en transparant te maken. Daarnaast is het werken volgens zorgpaden efficiënter. Door gebruik te maken van de optionele bouwstenen blijft de mogelijkheid om 'zorg op maat' te bieden bestaan, hetgeen essentieel is voor onze doelgroep.

Zorgpaden

 • Ambulant deeltijdprogramma:
  het volgen van 1 of meerdere groepen per week, waarbij er samen wordt gekookt en er in de groep wordt aangesloten bij de motivatiefase van gedragsverandering waarin de deelnemers zich bevinden.
 • Ambulante co behandeling:
  Psychologische behandeling van de dubbele problematiek. Dit kan gericht zijn op trauma behandeling, of ondersteunende gesprekken. Ook deelname aan de Seeking Safety, schematherapie of pessotherapie vallen hieronder.
 • Poliklinische behandeling:
  Multidisciplinaire ambulante zorg, waaronder bijvoorbeeld het verstrekken van medicatie via onze polikliniek of crisisinterventie.
 • Klinische detox (opname 3 weken)
  Opname ter detoxificatie om ernstig gebruik te doorbreken. Motivatie of  juridische maatregel is hierbij wenselijk.
 • Klinische stabilisatie (opname 6 weken)
  Naast detoxificatie zal de behandeling van verslaving en psychiatrie gestart of geoptimaliseerd worden. Diagnostiek is al bekend en behoeft geen herevaluatie.
 • Klinische diagnostiek (opname 8 weken)
  Naast detoxificatie en stabilisatie wordt diagnostiek verricht. Heldere vraagstelling en aanleveren van voorgaande medische informatie is noodzakelijk. Dit zorgpad kan ook gebruikt voor de mogelijkheid om een  second opinion uit te voeren.
 • Second opinion
  Dit kan uitgevoerd worden tijdens een klinische opname (zorgpad diagnostiek) of middels poliklinische gesprekken.
 • Begeleid wonen
  Opname op locatie Gouden Regen gedurende 6 maanden. Een tijdelijke woonvorm waarbij patiënt in staat gesteld wordt om zich maximaal te resocialiseren. Dagbesteding en volledige abstinentie van middelen is vereist.
 • Ander zorgpad
  Geef aan wat de wensen zijn voor een zorgpad op maat.