Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Het doel van het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) is het verlenen van hulp aan ggz-instellingen in situaties waar sprake is van een ontwrichte behandelsituatie. Wanneer het de patiënt en het behandelteam niet meer lukt op een constructieve manier de behandeling op te pakken, kan tijdelijke opname in het CIB helpen.

Doelgroep

Voor opname in het CIB kunnen patiënten van 18 jaar of ouder aangemeld worden door een behandelaar van een reguliere ggz-instelling. In het CIB worden mensen opgenomen die worden aangemeld vanuit een ggz-instelling uit de provincie Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland. Voor de overige provincies zijn er twee soortgelijke Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB), namelijk in Amsterdam en Eindhoven.

Het CIB heeft een intaketeam dat beoordeelt of iemand opgenomen kan worden. Het belangrijkste criterium hierbij, is of er sprake is van een verstoorde behandeling. Wij gebruiken hiervoor de term ontwrichting. De diagnose die bij een patiënt gesteld is, is minder van belang.

Centrum Intensieve Behandeling - gesloten

Op de gesloten afdeling van het CIB worden mensen opgenomen met gedragsproblemen, zoals agressie en zelfbeschadiging. Dit kunnen mensen zijn met persoonlijkheidsproblematiek (zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis) of psychotische problemen (schizofrenie of andere psychotische stoornissen).

Centrum Intensieve Behandeling - klinische groepstherapie

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB worden mensen opgenomen met als hoofddiagnose een (borderline) persoonlijkheidsstoornis, eventueel met aanvullende stoornissen. Vanwege het intensieve groepstherapieprogramma is het hiernaast van belang dat de patiënt in staat is in een groep te werken en wonen en de verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid te (leren) dragen.