Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Centrum Intensieve Behandeling, afdeling gesloten

Op de gesloten afdeling van het Centrum Intensieve Behandeling (CIB) worden mensen opgenomen die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling. Dit zijn over het algemeen mensen met gedragsproblemen, zoals agressie en zelfbeschadiging. Veel voorkomende diagnosen zijn persoonlijkheidsproblematiek (zoals een borderline persoonlijkheidsstoornis) of psychotische problemen (schizofrenie of andere psychotische stoornissen).

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een ggz-instelling uit de provincies Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland.

Waar kunnen patiënten terecht die uit een andere provincie komen?

In Nederland zijn twee soortgelijke klinieken voor intensieve behandeling (KIB). KIB Amsterdam (onderdeel van Inforsa) bedient de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe en KIB Eindhoven (onderdeel van De Woenselse Poort) de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.

Kunnen patiënten zichzelf aanmelden?

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een behandelaar van een andere ggz-instelling. Zij kunnen de mogelijkheid van opname in het CIB uiteraard wel met hun behandelaar bespreken.