Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Afspraken op de gesloten afdeling

Waar veel verschillende mensen samen leven en werken zijn afspraken en regels nodig. Bij opname ontvangt iedere patiënt een informatiemap waarin ook de afdelingsregels zijn opgenomen. Enkele van deze regels kunt u hieronder vinden.

Kan bezoek op de afdeling komen?

Bezoek is van harte welkom op de afdeling. Meer hierover leest u onder het tabblad 'Familie'.

Met wie worden afspraken gemaakt over vrijheden?

Een patiënt kan met zijn of haar behandelaar afspraken maken over zijn of haar vrijheden. De praktische uitvoering ervan wordt opgenomen in het verpleegplan en bespreekt een patiënt met zijn of haar persoonlijk begeleiders.

Wanneer krijgen patiënten vrijheden?

Eventuele beperkingen in bewegingsvrijheid worden individueel bepaald en bespreekt de patiënt met zijn of haar behandelaar.

Zijn huisdieren toegestaan op de afdeling?

Op de afdeling zijn huisdieren niet toegestaan.