Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Klinische groepstherapie

Op de afdeling klinische groepstherapie van het CIB worden mensen opgenomen die in een reguliere ggz-instelling zijn vastgelopen in de behandeling. Over het algemeen zijn dit patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, eventueel met aanvullende stoornissen. Vanwege het intensieve groepstherapieprogramma is het hiernaast van belang dat de patiënt in staat is in een groep te werken en wonen en de verantwoordelijkheid voor eigen veiligheid te (leren) dragen.

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een ggz-instelling uit de provincie Utrecht, Zeeland of Zuid-Holland.

Kunnen patiënten zichzelf aanmelden?

Patiënten kunnen alleen worden aangemeld door een behandelaar van een andere ggz-instelling. Zij kunnen de mogelijkheid van opname in het CIB uiteraard wel met hun behandelaar bespreken.

 

Waar kunnen patiënten terecht die uit een andere provincie komen?

In Nederland zijn twee soortgelijke klinieken voor intensieve behandeling (KIB). KIB Amsterdam (onderdeel van Inforsa) bedient de provincies Noord-Holland, Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe en KIB Eindhoven (onderdeel van de Woenselse Poort) de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg.