Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Afspraken op de afdeling klinische groepstherapie van het Centrum Intensieve Behandeling

Waar veel verschillende mensen samen leven en werken zijn afspraken nodig. Voor de afdeling klinische groepstherapie geldt dat veel zaken in overleg binnen de patiëntengroep worden afgesproken. Bij opname ontvangt iedere patiënt een informatiemap waarin ook de afdelingsregels zijn opgenomen. Enkele van deze regels kunt u hieronder vinden.

Hebben patiënten vrijheden?

Vanwege het open karakter van de afdeling, kunnen patiënten de afdeling zelfstandig en naar eigen inzicht betreden en verlaten.

Hiernaast wordt wel van patiënten verwacht dat zij tijdens therapieën aanwezig zijn en dat zij vier nachten per week op de afdeling doorbrengen.

Kan bezoek op de afdeling komen?

Bezoek is van harte welkom op de afdeling. Meer hierover leest u bij 'Familie'.

Wat is er geregeld rondom eten en drinken?

Patiënten krijgen een vast budget per dag waar de boodschappen van worden gedaan. Afspraken over boodschappen doen en koken worden in onderling overleg gemaakt.

Zijn huisdieren toegestaan op de afdeling?

Op de afdeling zijn huisdieren niet toegestaan.