Centrum Intensieve Behandeling

Het Centrum Intensieve Behandeling biedt de patiënt en het behandelteam bij een verstoorde behandelrelatie weer zicht op een effectieve behandeling.

Kan er bezoek op de afdeling ontvangen worden?

Bezoek is van harte welkom op de afdeling.

Het is niet de bedoeling dat patiënten bezoek ontvangen tijdens therapietijden. Voor het overige worden onderling in de patiëntengroep afspraken gemaakt over het ontvangen van bezoek op de afdeling.

Welke aandacht is er tijdens de behandeling voor familie van patiënten?

Aan het begin van een opname kunnen naasten op initiatief van de patiënt zelf contact opnemen met de zorgcoördinator om eventuele vragen over de afdeling en de opname te bespreken.

Systeemgesprekken met naasten van patiënten is geen standaard onderdeel van de behandeling op de afdeling klinische groepstherapie van het Centrum Intensieve Behandeling.
In individuele gevallen kunnen naasten wel worden betrokken bij de behandeling.