Duurzaam Verblijf Verslaafden

Het Duurzaam Verblijf richt zich op langdurig verslaafden die langere tijd zorg nodig hebben. Veelal is er sprake van ernstige problematiek op lichamelijk, psychiatrisch en sociaal gebied. Voor deze categorie patiënten biedt het Duurzaam Verblijf een combinatie van een 24- uurs verblijf (op een gesloten afdeling met 10 plaatsen) met verzorging, dagbesteding, behandeling en begeleiding.

Doelgroep

De doelgroep van het Duurzaam Verblijf betreft volwassen chronisch verslaafden met ernstige bijkomende problematiek op psychiatrisch gebied. Er is onvoldoende perspectief op behandeling in de reguliere zorg. Diverse voorgaande behandeltrajecten of maatregelen hebben geen duurzaam effect gehad.

Aanmelden

Patiënten kunnen via meerdere wegen voor plaatsing in het Duurzaam Verblijf worden aangemeld. Vanuit de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, reguliere geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg of vanuit detentie. Aanmeldingen lopen via het Loket Forensische Zorg. Mocht u vast een vraag hebben over het mogelijk plaatsen van een patiënt dan kunt u contact opnemen met het loket.