Forensisch Psychiatrische Afdeling

De Forensisch Psychiatrische Afdeling helpt patiënten met psychiatrische problematiek de oversteek te maken tussen zorg opgelegd door Justitie en de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Palier zet zich in voor de juiste behandeling van (ex)-gedetineerden met psychiatrische problemen vanuit het motto 'iedereen heeft recht op zorg'. De Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) biedt behandeling en begeleiding aan forensisch psychiatrische patiënten met strafrechtelijke titels.

In de eerste fase van behandeling is vaak een intensieve, specialistische behandeling nodig. Vervolgens richt de behandeling zich op stabilisatie, rehabilitatie, het opstarten van continuïteit van zorg en preventie van recidive. Met continuïteit van zorg als uitgangspunt levert de FPA een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het risico op herhaling van het delict.

Het gevangeniswezen doet een beroep op de FPA voor het tijdelijk opnemen van  gedetineerden met psychiatrische stoornissen. Op verzoek van de rechter commissaris draagt de FPA tevens zorg voor observatierapportages gericht op het vaststellen van de toerekeningsvatbaarheid van verdachten van ernstige delicten.

Doelstelling van de FPA is patiënten door te plaatsen naar de reguliere zorg.
Daartoe krijgt de patiënt meer verantwoordelijkheid naarmate de behandeling vordert.