Weerlanden

Kliniek Weerlanden laat licht verstandelijk beperkten met een verslaving of psychiatrische problemen weer landen in de maatschappij. De kliniek richt zich op mensen met een justitiële titel.

Volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB), met een IQ lager dan 85, vormen een kwetsbare groep in de samenleving. In de forensische psychiatrie is deze doelgroep ook te vinden. Medewerkers van Palier zien bij deze doelgroep met regelmaat  ernstige psychiatrische problemen, problematisch middelengebruik, sociale problemen en overlastgevend of crimineel gedrag. Meestal gaat het om gecombineerde problematiek die een individuele aanpak vereist.

Het leren en denken maar ook de sociale zelfredzaamheid bij de LVB doelgroep is anders dan bij cliënten die geen verstandelijke beperking hebben. Palier realiseert daarom een samenhangend zorgaanbod bestaande uit klinische forensische zorg, wonen en ambulante begeleiding voor deze doelgroep.

Weerlanden

De moderne kliniek beschikt over negen klinische bedden. Alle zorg staat in het teken van de problemen op de verschillende levensgebieden van de cliënt. Want met een gedegen aanpak kan de cliënt weer landen in de maatschappij. Een breed team van deskundigen leert de cliënt omgaan met zijn problemen. Binnen dit team bundelen we onder meer kennis van orthopedagogiek met kennis van verslaving, psychiatrie en sociale vaardigheden. Daardoor houden we tijdens de behandeling rekening met het leervermogen van de cliënt en werken we aan het sociaal weerbaar maken van de cliënt.

Uitstroom

Aansluitend aan de klinische zorg ontwikkelt Palier een aanbod van wonen met forensische zorg waarbij de intensiviteit van begeleiding varieert.

Aanmelden of verwijzen

Het aanmelden van cliënten voor Weerlanden loopt via het Loket Forensische Zorg, een justitiële titel is vereist. Telefoon: 088-357 80 00.

Vragen

Stel uw vraag per e-mail  of neem contact met ons op via telefoonnummer 088- 358 54 80.