Zelfbeschadiging onder Controle

Zelfbeschadiging komt veel voor: ongeveer 4% van de volwassenen beschadigt zichzelf wel eens, in de psychiatrie komt het nog vaker voor: er zijn schattingen dat dit wel tot 33% kan oplopen. Zelfbeschadiging onder controle biedt discrete professionele hulp.

Meestal heeft zelfbeschadiging niets te maken met suïcidaliteit: mensen die zichzelf beschadigen doen dit meestal niet omdat ze dood willen maar juist omdat ze door willen gaan met leven. Onder zelfbeschadiging wordt verstaan: "Het zichzelf toebrengen van lichamelijke verwonding en of schade in een zich herhalend patroon, zonder bewuste suïcidale intentie"

Zelfbeschadiging en behandeling

Zelfbeschadiging is zeer complex gedrag waar vaak meerdere oorzaken
voor zijn. Het is belangrijk om professionele hulp in te schakelen voor
behandeling en ondersteuning. We begrijpen dat de stap naar een arts
moeilijk kan zijn. Via de online hulp van Zelfbeschadiging onder Controle bieden
we online deskunige begeleiding op een discrete manier. Je kan 24 uur per
dag de module volgen en berichten achterlaten voor je online begeleider.
De behandeling wordt gedaan met een deskundig team en wordt vergoed
door zorgverzekeraars.