Zelfbeschadiging onder Controle

Zelfbeschadiging komt veel voor: ongeveer 4% van de volwassenen beschadigt zichzelf wel eens, in de psychiatrie komt het nog vaker voor: er zijn schattingen dat dit wel tot 33% kan oplopen. Zelfbeschadiging onder controle biedt discrete professionele hulp.

Wat je moet weten voor het aanmelden

Wij kunnen mensen vanaf 18 jaar helpen. In principe geef je aan dat je bij ons in behandeling wenst te komen.  Dit is vergelijkbaar met het bezoeken van een specialist. Een hoofdbehandelaar (BIG-geregistreerde psychiater of gz-psycholoog) beoordeelt je aanmelding en bepaalt of je aan de criteria voldoet. Het kan voorkomen dat er aanvullende informatie nodig is, in dat geval zullen we contact met je opnemen. Kom je niet in aanmerking krijg je altijd een alternatief aangeboden.  Ook wanneer je niet bij ons in zorg komt kan het voorkomen dat er kosten bij je verzekeraar worden gedeclareerd. Een behandelaar is immers al bezig geweest met de aanmelding.

Welke gegevens zijn er nodig?

Bij aanmelding word je gevraagd naam, adres, contactgegevens, woonplaats, geboortedatum, etc. op te geven. Deze gegevens worden gebruikt om een elektronisch patiëntendossier (EPD) te maken. Dit EPD is een digitaal medisch dossier waarin administratieve gegevens in combinatie met medische gegevens worden bewaard. Dit EPD wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving en is slechts toegankelijk voor daartoe bevoegde medewerkers. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Bij aanmelding vragen wij ook gegevens over je zorgverzekering. Deze gegevens zijn nodig zodat wij de kosten van je online behandeling in rekening kunnen brengen bij je verzekeraar.

Huisarts

Bij aanmelding vragen wij je naar de naam en gegevens van je huisarts. Je huisarts wordt door ons op de hoogte gebracht van je deelname aan het behandelprogramma. Dat is zo afgesproken in Nederland. Ook vragen wij je huisarts ons per post of fax een verwijsbrief te zenden. Deze verwijsbrief is noodzakelijk voor vergoeding van de behandeling door je zorgverzekeraar.

Behandelplan

Je gaat met ons een behandelovereenkomst aan. Je ontvangt je behandelplan bij de start van je behandeling en je wordt gevraagd akkoord te gaan.

Je kan rekenen op tijdige reactie van je behandelaar en je behandelaar geeft je stapsgewijs toegang tot alle onderdelen van de behandeling. Om je behandeling de grootste kans op succes te geven log je regelmatig in en volg je de instructies zo goed mogelijk op met hulp van je behandelaar. Wij werken volgens de kernwaarden optimistisch, deskundig en respectvol. Je kan verwachten dat onze behandelaar die hanteert maar we verwachten ook dat je zelf deze kernwaarden respecteert.

Crisis

Via deze e-health behandeling is het niet mogelijk om in te grijpen bij een mogelijke crisis. Er kunnen door ons ook geen crisisplaatsen geregeld worden. Indien er sprake is van crisis ben je zelf verantwoordelijk voor het regelen van adequate zorg, bijvoorbeeld door de huisarts in te schakelen.

Privacy

Het online behandelsysteem is zeer beperkt toegankelijk. Als extra maatregel staan in ons online behandelsysteem slechts een beperkt aantal gegevens: je naam, je leeftijd en je geslacht. De rest van je gegevens en de informatie over de voortgang van je behandeling wordt in het EPD van de Parnassia Groep bijgehouden. Dat systeem is niet toegankelijk vanaf het internet. Voor alle gegevensopslag geldt dat we ons houden aan de wettelijke kaders die gelden in het omgaan met medische gegevens. Wanneer we gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling dan is de informatie volledig anoniem.
Kosten van de behandeling

Deze online behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het zijn consulten bij GGZ-instelling/ psycholoog op verwijzing van de huisarts. Dit wordt bij de meeste zorgverzekeraars vergoed. Check je polis om te weten in hoeverre je verzekering consulten in de geestelijke gezondheidszorg vergoed. Enkele verzekeraars zijn al begonnen met het apart opnemen van e-healthbehandelingen in de polis. Bij de verzekeraar wordt een eenmalige intake/inschrijving en de tijd die je behandelaar heeft besteed aan je persoonlijke begeleiding in rekening gebracht. De exacte kosten kunnen daarom variëren.

Eigen risico of eigen bijdrage

Iedere verzekerde in Nederland heeft te maken met een verplicht eigen risico: het bedrag dat je ieder jaar moet betalen als je medische kosten maakt (uitgezonderd de kosten van je huisarts). 

Wat staat er op het overzicht van de verzekeraar?

Als je zorgverzekeraar de rekening heeft ontvangen van een zorgaanbieder (in dit geval de Parnassia Groep), stuurt je verzekeraar je een overzicht van de gemaakte kosten. Op dit overzicht wordt vermeld door wie je bent behandeld, maar niet waarvoor je bent behandeld. Voor deze online behandeling zal op het rekeningoverzicht "GGZ Zorg Parnassia Groep" (de holding waar Palier en PsyQ onderdeel van zijn) worden vermeld.

Klacht

Probeer de klacht altijd eerst bij je behandelaar bespreekbaar te maken. Mocht dit onvoldoende helpen dan kan je gebruikmaken van de klachtenregeling van de Parnassia Groep. Zie de informatiepagina over klachten, complimenten of suggesties voor uitleg over de procedure.
Stoppen

Je kan altijd zelf stoppen, laat het je behandelaar dan weten. Ook kan je behandelaar aangeven dat hij of zij de behandeling wil beëindigen, maar deze zal dit altijd met je bespreken. Als je bijvoorbeeld een tijd niet ingelogd bent of wanneer de behandelaar denkt dat dit niet de geschikte behandeling voor je is kan de behandeling beëindigd worden.

Kosten die tot dusver gemaakt zijn zullen altijd in rekening gebracht worden bij je verzekeraar.