Zelfbeschadiging onder Controle

Zelfbeschadiging komt veel voor: ongeveer 4% van de volwassenen beschadigt zichzelf wel eens, in de psychiatrie komt het nog vaker voor: er zijn schattingen dat dit wel tot 33% kan oplopen. Zelfbeschadiging onder controle biedt discrete professionele hulp.

Verwijzen naar online hulp

Verwijzers kunnen patiënten verwijzen naar deze online module. Dat kan als huisarts, maar ook vanuit andere zorginstellingen. De patiënt kan zich met een verwijsbrief aanmelden via het aanmeldformulier of aangeven bij wie we de verwijsbrief kunnen opvragen.

Lichte problematiek

De behandeling begint met een online intake. De behandeling richt zich op lichte problematiek waarmee de patiënt (onder begeleiding) zelf aan de slag gaat. Ernstige of complexere psychiatrische diagnoses zijn niet geschikt voor online hulp. Wel kan deze module dan als aanvullende zorg dienen of als eerste stap in een langer en intensiever traject. Bij twijfel of de patiënt geschikt is nemen we contact op met de patiënt voor aanvullende informatie. Mogelijk adviseren wij de patiënt daarna zich aan te melden voor een andere vorm van behandeling.

Aanvullende zorg

Deze online behandeling kan een goede aanvulling zijn op een andere behandeling in de psychiatrie. Deze behandeling richt zich specifiek op de behandeling van het aspect zelfbeschadiging en past goed binnen een bredere behandeling van psychiatrische problemen.

Effectiviteit

Dit is een nieuwe vorm van digitale zorgverlening die gebaseerd is op bewezen methodieken van de cognitieve gedragstherapie. Of deze online vertaling net zo effectief is als een face-to-face variant wordt volop onderzocht door de Parnassia Groep. Naast een effectieve behandeling moet vooral de patiënt deze werkwijze als een zinvolle aanvulling op het zorgaanbod ervaren: een laagdrempelige manier om zelf aan de slag te gaan. Er zijn al diverse voorbeelden van het nut van e-health in de praktijk, ze staan beschreven in het e-health in beeld boek van de artsenkoepel KNMG.

Vragen

Stel gerust je vraag over de behandeling of geschiktheid van patiënten via het vragenformulier.