Onze beloftes

Palier heeft samen met de cliëntenraad acht beloftes aan patiënten uitgewerkt. Deze beloftes drukken uit waarvoor Palier wil staan op het gebied van gastvrijheid. Medewerkers van Palier werken aan de realisatie van deze beloftes.

Aandacht voor zingeving en welzijn

Patiënten die afhankelijk zijn, zich geconfronteerd zien met een (chronische) psychiatrische ziekte of met (blijvende) beperkingen, hebben heel wat te verwerken. Ook hun naasten staan voor problemen en zorgen.

Bij ingrijpende gebeurtenissen regelt Palier aandacht, steun en troost. We bevorderen dit door een leuke en zinvolle dagbesteding op maat, met aandacht voor de gewone dingen des levens en de eigen wensen van de patiënt. Ook zorgen we voor (al dan niet met tijdelijke) ondersteuning van naasten en/of medewerkers.

Contact met naastbetrokkenen

Naasten zijn op elk gewenst moment, binnen onze instelling welkom om hun naaste / onze patiënt te helpen en te steunen. Palier ondersteunt en stimuleert de betrokkenheid van familie en vrienden wanneer dit maar kan, zowel in de thuissituatie als binnen de instelling.

In de maatschappij (blijven) staan

We zorgen ervoor dat onze patiënten zich maatschappelijk betrokken (kunnen blijven) voelen. Dat doen we onder meer door 'de wereld binnen te halen' of ‘de buitenwereld in te gaan' met onze patiënten. We staan open voor suggesties die kunnen helpen om de mogelijkheden voor maatschappelijke integratie en betrokkenheid van onze patiënten te vergroten en te normaliseren.

Keuzevrijheid en beslisrecht

Elke patiënt kan op grond van gelijkwaardigheid van gedachten wisselen met de medewerker waar hij of zij rondom de zorgvraag mee te maken heeft.

Kunnen genieten van eten

Eten is van vitaal belang om gezond te blijven of te worden. Bovendien is het een prettige, vaak ook sociale bezigheid. Naasten kunnen aanschuiven aan de sfeervol gedekte tafel. Tijd speelt geen rol en er zijn geen storende activiteiten tijdens de maaltijd. Maaltijden zijn voor patiënten belangrijke momenten van de dag en dat verdient aandacht. Dan is eten niet alleen voedsel, maar ook: genieten. Patiënten zijn vrij om te kiezen wat, waar, wanneer en met wie ze eten. Tenzij deze aspecten een onderdeel zijn van een behandeling waarbinnen het eten bewust een bepaalde vorm heeft (bijvoorbeeld eten als een groepsactiviteit).

Optimale behandeling en zorg

Onze medewerkers zijn vriendelijk en hebben een respectvolle omgang met de patiënt en diens naasten. Het deskundig zorgaanbod is op maat gemaakt voor de patiënten en hun situatie, en bij voorkeur wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op bewezen praktijken.

De zorg en begeleiding worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld. Patiënten en naasten zijn daarin gelijkwaardig gesprekspartners.

Medewerkers van Palier leveren ook in uitzonderlijke en ernstige situaties professioneel zorg. Professioneel betekent ook de patiënt zonodig motiveren en respectvol confronteren. En een proactieve houding om in gesprek te blijven als we het niet eens zijn met elkaar.

Verblijven in een helende omgeving

Er is een positieve wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving wanneer die omgeving aan bepaalde kenmerken voldoet. Aansprekende ruimte en licht, geur en kleur zijn de basis voor deze wisselwerking: een huiselijke maar ook professionele uitstraling. De (fysieke) klinische omgeving van en voor patiënten, waarin soms langdurig en/of gedwongen verbleven wordt, dient bij te dragen aan een prettig behandelmilieu en herstel: een helende omgeving.

Vriendelijke en respectvolle benadering

Palier wil excelleren als het gaat om een vriendelijke en respectvolle omgang met elkaar, of het nu gaat om medewerkers, patiënten of hun naasten. In alle contacten staat een vriendelijke en en een respectvolle omgang met elkaar daarom centraal.