Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Jongeren uit onze doelgroep worden vanwege hun voorgeschiedenis niet in zorg genomen of ze mijden zelf de zorg. Het doel van onze zorg is om jongeren opnieuw aansluiting te laten krijgen op de maatschappij en de kans op crimineel gedrag te verminderen. Het team biedt daartoe zorg volgens de ACT- organisatiemodel (Assertive Community Treatment).

In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste drijfveren voor verandering in het gedrag. Er is daarbij tevens aandacht voor praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals school, woonplek, werkplek, gezin enz.

In het zorgaanbod staat naast de psychiatrische of psychologische stoornis het door de jongere gepleegde delict of risico's op agressief/gewelddadig gedrag centraal.

Doelen

Het Forensisch ACT Jeugdteam heeft als doel:

  • De jongeren te ondersteunen op alle leefgebieden.
  • De jongeren behandelen op het gebied van psychiatrische problematiek.
  • De jongeren weer deel uit te laten maken van de maatschappij.
  • De jongeren door te laten stomen richting de passende scholing.
  • De jongeren te laten doorstromen naar een vorm van arbeid, waar nodig in combinatie met een leertraject.
  • De jongeren de mogelijkheid bieden een startkwalificatie te behalen.
  • Delictbespreking met als doel vermindering recidive.
  • Maken van signaleringsplan met als doel terugval te voorkomen.

Samenwerking

Het Forensisch ACT Jeugdteam is een initiatief van ggz-instellingen Palier en Lucertis. Deze twee organisaties hebben de handen ineen geslagen om een groep die (bijna) nergens welkom is te bedienen.

Palier

Palier is een veelgevraagde specialist in forensische- en intensieve zorg en biedt een combinatie van kwaliteit en service die goed gewaardeerd wordt door patiënten.

Lucertis

Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een breed behandelaanbod voor kinderen, jongeren en hun omgeving.