Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Afspraken tijdens de behandeling

Er is meestal sprake van een verwijzing naar onze zorg, bijvoorbeeld door reclassering of jeugdzorg.  Wat betekent dat er bij aanvang van het traject duidelijke afspraken worden gemaakt over de begeleiding en de voorwaarden waar de jongere zich aan moet houden. Wanneer een jongere zich niet houdt aan de voorwaarden wordt dit gemeld bij de betrokken instanties. Te denken valt aan een melding aan UWV of andere uitkeringsinstantie, melding aan de reclassering en in sommige bijzondere gevallen rechtstreeks aan justitie. De instanties bepalen vervolgens of er sancties volgen.