Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Multidimensionale Familietherapie MDFT

Alle problemen van jongeren komen in beeld met familietherapie volgens de MDFT-methode.

Soms hebben jongeren problemen op verschillende gebieden tegelijk. Drugsgebruik, ruzie met ouders en psychische problemen kunnen uiteindelijk leiden tot schoolverzuim of in het uiterste geval crimineel gedrag. Om jongeren te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, bieden wij begeleiding door speciaal opgeleide hulpverleners. De MDFT-therapeut, deze afkorting staat voor Multidimensionale Familie Therapie.

De MDFT-therapeut kijkt naar alle problemen, zowel naar het gedrag, de psychisch kant en het drugsgebruik, als problemen met school of werk en de omgang met anderen. De therapie is multidimensioneel, wat inhoudt dat niet alleen de jongere in beeld komt, maar ook gekeken wordt naar ouder(s)/verzorger(s) en derden, zoals school, werk of eventuele vrienden. Dit omdat deze groepen nauw met elkaar verweven zijn. De verschillende problemen komen zo snel aan het licht en worden tegelijkertijd aangepakt.