Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Multidimensionale Familietherapie MDFT

Alle problemen van jongeren komen in beeld met familietherapie volgens de MDFT-methode.

Soms hebben jongeren problemen op verschillende gebieden tegelijk. Drugsgebruik, ruzie met ouders en psychische problemen kunnen uiteindelijk leiden tot schoolverzuim of in het uiterste geval crimineel gedrag. Om jongeren te helpen hun leven weer op de rit te krijgen, bieden wij begeleiding door speciaal opgeleide hulpverleners. De MDFT-therapeut, deze afkorting staat voor Multidimensionale Familie Therapie.

De MDFT-therapeut kijkt naar alle problemen, zowel naar het gedrag, de psychisch kant en het drugsgebruik, als problemen met school of werk en de omgang met anderen. De therapie is multidimensioneel, wat inhoudt dat niet alleen de jongere in beeld komt, maar ook gekeken wordt naar ouder(s)/verzorger(s) en derden, zoals school, werk of eventuele vrienden. Dit omdat deze groepen nauw met elkaar verweven zijn. De verschillende problemen komen zo snel aan het licht en worden tegelijkertijd aangepakt.

Preventieteam Jeugd

Houdt uw kind zich niet meer aan afspraken, uw kind spijbelt kind, haalt slechte cijfers of gaat niet meer naar school? Bent u bang dat uw kind dingen gaat doen die het daglicht niet kunnen verdragen?
Kortom, heeft u grote zorgen en doet u uw uiterste best maar lijkt het niet lukken, dan kunt u een beroep doen op het preventieteam van Forensisch ACT Jeugd Palier

Wie we zijn

Het preventieteam Den Haag van Palier bestaat uit professionals die deskundig zijn op diverse gebieden: criminaliteit, verslaving, opvoeding, familieproblemen, individuele psychologische- en psychiatrische problemen.
Door jarenlange ervaring weten zij dat het van groot belang is direct in te spelen op uw zorgen en signalen. Daarmee kunnen veel problemen en zorgen weggenomen worden.

Wat we doen

Wij leveren onze hulp in een aantal stappen. Eerst luisteren we naar uw zorgen in het telefonisch  gesprek. Dan willen wij snel en dichtbij tot een eerste gesprek komen bij u thuis of in uw buurt. In dat gesprek willen we kennis maken, begrijpen wat het probleem is en wie er allemaal (al) gedaan is.

Vervolgens zorgen wij er voor dat er een heldere probleemomschrijving is. Dan gaan we met u bepalen welke stappen er genomen gaan worden en helpen wij u om deze te maken. Mocht in dit traject blijken dat er meer- of andere- hulpverlening nodig is zullen wij zorg bieden tot de juiste hulpverlening er is .

Contact

Heeft u vragen, wil u uw zorgen van uw kind/pupil te bespreken, vragen te stellen over het traject , twijfels te toetsen kunt u ons gerust bellen.