Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Terug naar de maatschappij

Het Forensisch ACT Jeugdteam vindt de motivatie van de jongere vaak door te luisteren naar zijn eigen wensen in de behandeling en zijn wensen om te veranderen. We kijken dan ook uitdrukkelijk naar de wensen op de diverse leefgebieden zoals wonen, werk, opleiding en invullen van vrije tijd. Wanneer de psychiatrie enigszins onder controle is gaan we werken aan de daginvulling, met als doel iemand weer terugbrengen naar onderwijs of werk en weer volledig te laten deelnemen aan de maatschappij.

Onze doelen op maatschappelijk gebied zijn:

  • De jongere weer deel uit te laten maken van de maatschappij.
  • De jongere door te laten stomen richting de passende scholing.
  • De jongere te laten doorstromen naar een vorm van arbeid, waar nodig in combinatie met een leertraject.