Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT Jeugdteam in Rotterdam en Den Haag specialiseert zich in psychiatrische zorg aan jongeren tussen de 12 en 23 jaar met complexe problemen en (dreigende) criminaliteit ofwel forensische problematiek. Het betreft jongeren die onvoldoende hebben aan de reguliere zorg en daar regelmatig uitvallen.

Stel uw vraag

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Forensisch ACT Jeugdteam

Telefoon: 088-357 87 00
E-mail: aanmeldingactjeugd@palier.nl

Contactpersoon:

Lenny Ploeg
GGZ Verpleegkundig specialist/ teamleider
Mobiel: 06-10276270
E-mail: l.ploeg@palier.nl