Forensische Polikliniek - Rotterdam, Gouda, Den Haag, Haarlem, Zaanstreek Waterland, Kennermerland

De Forensische Polikliniek biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. We werken veelal voor patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op recidive te beperken. Van individuele- en groepsbehandeling tot outreachende zorg, systeemtherapie en materiële hulp.

Bemoeizorg zorg volgens ACT model

Het een Forensisch Ambulant Team (FAT) en het ACT Jeugteam van de Forensische Polikliniek werkt volgens het ACT model (Assertive Community Treatment). Een multidisciplinaire “outreachende” aanpak gericht op overlastgevende, zorgmijdende of medicatie ontrouwe patiënten.

Behandelmogelijkheden van de Forensische Polikliniek

De artsen, psychologen en psychiaters geven zowel individuele- als groepsbehandelingen.Aanvullende modules bestaan bijvoorbeeld uit agressieregulatie training, systeemtherapie of verslavingsbehandeling.

Doelgroep - Forensische titel geen vereiste

De Forensische Polikliniek biedt een integrale aanpak van verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek of (licht) verstandelijke beperkingproblemen al dan niet in combinatie met justitiële bemoeienis, en de aanpak van schulden en problemen op het gebied van huisvesting. Voor onze zorg is een actuele forensische titel niet vereist, we zijn er voor iedereen met complexere problemen inclusief jongeren. Huisartsen, collega ggz-instellingen, politieartsen worden van harte uitgenodigd aan te melden. Indien iemand elders beter tot zijn recht komt, zoals in de reguliere verslavingszorg dan zullen wij dat melden. Ook consultatie is mogelijk.

Volledige zorgketen in huis

We werken intensief samen met ketenpartners zoals justitie gemeentes, woonvoorzieningen en veiligheidshuizen zodat er voor iedereen een sluitend aanbod is om het forensisch risico te beperken. Palier biedt diverse mogelijkheden voor klinische opnames en we werken met een eigen GGZ Reclassering, Budgetbeheer en Materieel Juridische Dienstverlening. Door continue afstemming kan zo een sluitende keten worden geboden. Een keten gericht op het voorkomen van recidive en overlast door het realiseren van maatschappelijk integratie binnen de mogelijkheden van de patiënt.

Forensische poli's in Rotterdam, Gouda, Den Haag, Haarlem, Zaandam en Purmerend

De Forensische Polikliniek heeft locaties die werken voor arrondissementen Rotterdam, Den Haag, Alkmaar en Haarlem. Onze zorg is er voor iedereen die tussen wal en schip dreigt te vallen, schroom niet contact op de te nemen voor advies en hulp als u of uw cliënt buiten deze arrondissementen woont.

Aanmelding Forensische Polikliniek

De aanmelding van een cliënt bij de Forensische Polikliniek vindt te allen tijde plaats via een verwijzing van huisarts, specialist, een andere hulpverlener, politie of  justitie (IFZO).  De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in dat samen met de door cliënt ondertekende verklaring van geen bezwaar automatisch digitaal verstuurd naar de mailbox van de  Forensische Polikliniek. 

Aanmeldformulier- Haarlem en omgeving, Midden Kennemerland en Zaanstreek Waterland