Forensische Polikliniek - Rotterdam, Gouda, Den Haag, Haarlem, Zaanstreek Waterland, Kennermerland

De Forensische Polikliniek biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. We werken veelal voor patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op recidive te beperken. Van individuele- en groepsbehandeling tot outreachende zorg, systeemtherapie en materiële hulp.

FACT Licht Verstandelijk Beperkten

De Forensische Polikliniek in Den Haag beschikt over een FACT LVB-team. Een team dat zich richt op verstandelijk beperkten (IQ 50-85) met een strafrechtelijke titel of dreigend justitieel risico.

Doelgroep

FACT LVB is er voor cliënten met een zorgvraag op het snijvlak van verslavingszorg, verstandelijke gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. We richten ons op die cliënten die elders niet voldoen aan de inclusiecriteria of door de exclusiecriteria tussen 'wal en schip vallen'. Bij deze doelgroep is er vaak sprake van:

  • Een strafrechtelijke titel of dreigend justitieel risico
  • Een cognitieve beperking (IQ 50-85) en beperkte zelfredzaamheid
  • Complexe en chronische gedrags- of psychiatrische problemen
  • Problematisch middelengebruik
  • Zorgmijdend gedrag
  • Cultureel gewortelde problemen
  • De problemen spelen al sinds de jeugd, we kunnen desnoods al vroeg beginnen met behandelen (<18 jaar is bespreekbaar)
  • Het ontbreekt aan een stabiele woonsituatie
  • Er zijn problemen op het gebied van financiën, opleiding, dagbesteding of werk

We schatten dat 40-50% van de gedetineerden met een verslaving of psychiatrisch probleem ook een verstandelijke beperking heeft."

Speciaal team

Vanaf 2012 zijn we gaan werken aan een speciaal team in de Forensische Polikliniek. Het LVB team is een van de eerste teams om het FACT certificaat; Forensisch Flexibel ACT te behalen. Ons team is begonnen met het herkennen van LVB-problemen. Maar herkennen betekent ook erkennen. We hebben inmiddels een geheel aangepaste werkwijze ontwikkeld en een multidisciplinair team opgezet waarbinnen iedereen goed weet om te gaan met deze doelgroep. Van de wijze van uitnodigen voor een afspraak, het beperken van de duur en het aantal afspraken op een dag tot het actief en persoonlijk bezoeken van cliënten. Alles is anders. Het resultaat is dat we mensen eerder en langer in beeld hebben.