Top Referent Trauma Centrum Palier

TRTC Palier is gespecialiseerd in het poliklinisch behandelen van mensen met psychische klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering. Veel voorkomende klachten hierbij zijn posttraumatische stressklachten, dissociatieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

TRTC Palier is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband van TRTC's. Hierin zijn de zeven in volwassenen gespecialiseerde TRTC's verenigd, met als doel deskundigheidsbewaking, standaardisatie en kennisoverdracht.

Hoe kunnen patiënten worden aangemeld?

Patiënten kunnen worden aangemeld door een behandelaar van een andere ggz-instelling of door hun huisarts. Patiënten kunnen ook zichzelf aanmelden, mits zij een verwijsbrief hebben van hun huisarts of een behandelaar uit de eerste- of tweedelijns ggz (bijv. een vrijgevestigd psycholoog).