Top Referent Trauma Centrum Palier

TRTC Palier is gespecialiseerd in het poliklinisch behandelen van mensen met psychische klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering. Veel voorkomende klachten hierbij zijn posttraumatische stressklachten, dissociatieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Afspraken

Aanwezigheid

Wanneer een patiënt ziek is, of om een andere reden een groepsbijeenkomst of individueel behandelgesprek moet missen, meldt hij of zij zich zo spoedig mogelijk af bij het secretariaat van het TRTC/CIB.

Deelnemers aan modules of groepen dienen op tijd aanwezig te zijn zodat de groep of module op de afgesproken tijd kan beginnen. Bij onregelmatig groeps- of modulebezoek wordt voortzetting van de groep of module door de groepsleiding besproken binnen het multidisciplinaire politeam.

Veiligheid

We verwachten dat er geen zelfbeschadigend gedrag plaatsvindt en geen agressie gericht wordt naar anderen of naar (de inrichting van) het gebouw.

Omwille van de veiligheid is afgesproken dat hetgeen groepsleden inbrengen in de bijeenkomsten, niet met naam en toenaam verteld wordt aan mensen buiten de groep.

In enkele therapieën en groepen wordt gewerkt met materialen. Er wordt van patiënten verwacht dat zij zorgvuldig met de materialen en eventuele werkstukken omgaan. Werkstukken blijven in eigen beheer.
Algemeen

  • In het gebouw wordt niet gerookt.
  • Het TRTC/CIB is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen.
  • In de groepen en modules dienen mobiele telefoons uit te staan.