Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz) die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn.

De leveringsvoorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.

In de voorwaarden zijn afspraken vastgelegd over uw en onze rechten en plichten. Het geeft u en uw familie duidelijkheid over wat u kunt verwachten, wanneer u bij ons in behandeling bent.

Uw gegevens kunnen volledig geanonimiseerd, dus niet herleidbaar tot een persoon, gebruikt worden voor onze administratieve doeleinden en onderzoek. Kijk ook op veelgestelde vragen voor meer informatie.

Bent u tevreden over uw behandeling, vertel het ons. Maar ook als u niet (helemaal) tevreden bent, dan horen wij dat graag van u. Samen met u gaan we uw klacht aanpakken. U geeft ons hiermee de mogelijkheid onze dienstverlening te verbeteren.

Onze Cliëntenraden denken mee over het beleid en adviseren de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken die patiënten aangaan.