Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz) die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn.

Bespreken met betrokken persoon of manager

U kunt uw ontevredenheid of klacht kenbaar maken aan de betrokken persoon of diens afdelingshoofd/manager. U mag ervan uitgaan dat zij bereid zijn met u te overleggen en proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. In zo'n gesprek lost u samen misverstanden op. Is een gesprek met de betrokkene(n) niet mogelijk of verloopt het niet naar tevredenheid? Neem dan contact op met de leidinggevende(n) van de betreffende afdeling of met de directie van de organisatie waar de betrokken persoon of afdeling onder valt.