Uw rechten

Wat mag u van ons verwachten en wat verwachten wij van u bij het aangaan van een behandelovereenkomst? Bijvoorbeeld op het gebied van informatie, dossier, privacy en kwaliteit van zorg? Dat staat beschreven in de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz) die sinds 1 januari 2013 van kracht zijn.

Familievertrouwenspersoon

Wij vinden het erg belangrijk om ook binnen Palier de naasten van onze ‘forensische en intensieve’ patiënten te betrekken bij de behandeling. De rol van familie en naasten bij het herstel van iemand met psychische- , justitiële-  verslavings- en/ of  psycho sociale problemen is cruciaal.

Patiënteninformatie: familievertrouwenspersoon

Wanneer u als familie of naaste te maken heeft met iemand die psychiatrische problemen heeft, kan dit erg belastend zijn.

De familievertrouwenspersoon is voor u wanneer u:

 • Vragen heeft
 • U steun in de rug nodig heeft, maar niet weet hoe u dit regelt
 • U twijfelt aan de aanpak van de hulpverlener of u bent niet tevreden
 • Als u ontevreden over de behandeling of bejegening bent
 • U een verschil van mening hebt met de hulpverlener
 • De familievertrouwenspersoon zet zich in voor een zo goed mogelijke samenwerking tussen de instelling, het behandelteam en de naaste.

 Wat doet een familievertrouwenspersoon voor u?

 • Adviseren en ondersteunen in contacten met de hulpverleners en eventueel bij een klachtenprocedure.
 • Een luisterend oor bieden bij problemen.
 • De weg wijzen naar informatievoorziening en ondersteuningsmogelijkheden.

De familievertrouwenspersoon luistert, informeert, steunt en signaleert.

Vertrouwelijk

Vanzelfsprekend is uw privacy gewaarborgd. Een familievertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht. Hij geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen, ook niet aan de patiënt of hulpverlener. Om onafhankelijkheid van de vertrouwenspersoon ten opzichte van de instelling extra te waarborgen, werkt een familievertrouwenspersoon bij de Landelijk opererende LSFVP.

Meer informatie

Wilt u weten wie uw Familievertrouwenspersoon bij Palier is? Neem contact op met de hulplijn van het LSFVP: 0900-333 2222  op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, ga naar www.lsfvp.nl of lees de folder. Het LSFVP kan u verder helpen.

Heeft u behoefte aan informatie over verschillende familieorganisatie, kijkt u dan gerust eens op de volgende sites.

 • http://labyrint-in-perspectief.nl
  Familieorganisatie ziektebeeld breed, met veel aandacht voor KOPP/KVO (Kinderen van ouders met Psychiatrische Problematiek/Kinderen van Verslaafde Ouders)
 • http://www.verslaafdaanjou.nl
  Familie en naasten van drugs- en alcoholverslaafden
 • http://lsovd.nl
  Landelijke stichting ouders en verwanten van drugsverslaafden
 • http://www.ypsilon.org
  Familieorganisatie voor familie van mensen met een kwetsbaarheid voor psychotische stoornissen
 • http://www.vmdb.nl
  Zowel patiënten- als familieorganisatie Vereniging Manisch Depressieven en naastbetrokkenen
 • http://www.platformggz.nl/lpggz
  Landelijke koepel, waar veel familie- en cliëntenorganisaties bij zijn aangesloten. Wordt een steeds belangrijker speler in Den Haag, krijgt daar steeds meer voor elkaar op het gebied van de ggz.