Forensische Polikliniek Haarlem, Zaandam en Purmerend
De Forensische Polikliniek biedt hulp aan patiënten met complexe problematiek op het gebied van verslaving, psychiatrie en verstandelijke beperkingen. We werken veelal voor patiënten die in contact met politie en justitie (dreigen te) komen of regelmatig in detentie verblijven. We hebben alles in huis om het delictrisico, maatschappelijke overlast of de kans op recidive te beperken. Van individuele- en groepsbehandeling tot outreachende zorg, systeemtherapie en materiële hulp.

De Forensische Polikliniek in Haarlem biedt zorg in Haarlem en omgeving, Midden Kennemerland en Zaanstreek Waterland.

Bemoeizorg zorg volgens ACT model

Het een Forensisch Ambulant Team (FAT) van de Forensische Polikliniek werkt volgens het ACT model (Assertive Community Treatment). Een multidisciplinaire “outreachende” aanpak gericht op overlastgevende, zorgmijdende of medicatie ontrouwe patiënten.

Lees meer over de zorg van de Forensische Polikliniek

Behandelmogelijkheden van de Forensische Polikliniek

De artsen, psychologen en psychaiters geven zowel individuele- als groepsbehandelingen.Aanvullende modules bestaan bijvoorbeeld uit agressieregulatie training, systeemtherapie of verslavingsbehandeling.

Lees meer over de zorg van de Forensische Polikliniek

Aanmelding Forensische Polikliniek

De aanmelding van een cliënt bij de Forensische Polikliniek vindt te allen tijde plaats via een verwijzing van huisarts, specialist, een andere hulpverlener, politie of  justitie (IFZO).  De verwijzer vult het digitale aanmeldformulier in dat samen met de door cliënt ondertekende verklaring van geen bezwaar automatisch digitaal verstuurd naar de mailbox van de Forensische Polikliniek. 

Aanmeldformulier- Haarlem en omgeving, Midden Kennemerland en Zaanstreek Waterland

Onze locatie