Dissociatie

Bij dissociatie zien we dat bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet 'oproepbaar' zijn of minder samenhang vertonen. Letterlijk betekent dissociatie 'ontkoppeling' of 'uiteenvallen'.

Herken dissociatie

Bij mensen met een dissociatieve stoornis zien we:

  • Amnesie, bijvoorbeeld 'gaten' in uw geheugen, uzelf aantreffen op een onbekende plaats en niet weten hoe je daar gekomen bent, dingen vinden die u niet thuis kunt brengen.
  • Depersonalisatie, bijvoorbeeld gevoelens van vervreemding van uzelf, uzelf van een afstandje kunnen zien, het gevoel hebben dat wat er gebeurt onwerkelijk is, veranderingen in waarneming van het eigen lichaam.
  • Derealisatie, bijvoorbeeld uw omgeving als onwerkelijk beleven, vrienden of familie niet herkennen.
  • Identiteitsverwarring of identiteitswijziging, bijvoorbeeld interne strijd, verwarring over wie u bent, handelen als een ander persoon.

Naast deze dissociatieve symptomen zien we soms ook andere klachten die mensen met een dissociatieve stoornis ervaren, zoals sterke stemmingswisselingen, terugkerende depressieve symptomen en suïcidaliteit. Problemen met agressieregulatie, zoals terugkerend zelfdestructief gedrag, en een chaotische levensstijl worden ook genoemd. Ernstige eet- en slaapproblemen komen vaak voor, evenals klachten als flauwvallen en epilepsie.