Verslaving en psychische ziekte; dubbele problematiek

Annette Bonebakker, klinisch neuropsycholoog bij Centrum Dubbele Problematiek van Palier: “Mensen met een dubbele problematiek hebben zowel een verslavingsprobleem als een psychische ziekte. De verslaving en de ziekte zijn met elkaar verweven en versterken elkaar. De gelijktijdige behandeling van beide problemen  maakt wat wij doen ingewikkelder. Daarbij zijn er vaak meerdere problemen op andere levensgebieden die we ook mee behandelen. Een goede probleemverkenning en diagnostiek aan het begin van het traject vormt dan ook een belangrijke eerste stap.”

Hoe we helpen bij dubbele problematiek

In de politiek en de gezondheidszorg is er steeds meer aandacht voor mensen met een combinatie van psychiatrische stoornissen en verslaving, ofwel dubbele problematiek. Het juist herkennen en behandelen van alle gedrags- en verslavingsproblemen blijkt zeer complex en vraagt om een geïntegreerde aanpak.

Duidelijk is in ieder geval wel dat dubbele diagnose, ofwel dubbele problematiek, moeilijk te diagnosticeren is. Veel mensen die beroepsmatig in de drugshulpverlening actief zijn, zijn van mening dat de prevalentie van drugsverslavingen in combinatie met psychische stoornissen toeneemt of in ieder geval beter herkend wordt. Op het Centrum Dubbele Problematiek is onderzoek gedaan naar het vóórkomen van verschillende psychiatrische aandoeningen. De meest voorkomende aandoeningen zijn schizofrenie (36,2%), persoonlijkheidsstoornissen (26,4%) en ADHD (14,6%)

Geïntegreerde behandeling- IDDT

Steeds duidelijker wordt dat een geïntegreerde behandeling ( IDDT- Integrated Dual Disorders Treatment) de beste resultaten geeft. We spreken hier over een tegelijkertijd en gecoördineerd aangeboden behandeling van de psychiatrische stoornissen en verslaving met aandacht voor medische en sociale problemen. Gegeven door één behandelaar of team, getraind en deskundig in verslaving en psychiatrie behandelingen, waardoor de patiënt zich op een consistente manier met dezelfde filosofie en houding aangesproken voelt. Het Centrum Dubbele Problematiek ziet veel resultaat van deze geïntegreerde behandeling.

Hoe krijg ik hulp?

Een huisarts of andere zorgverlener kan u aanmelden bij het Centrum Dubbele Problematiek via ons aanmeldformulier of neemt contact op met het centrum.