Forensische psychiatrie

"Verslavingen, psychiatrische stoornissen en criminaliteit komen vaak in combinatie met elkaar voor. Een moderne aanpak gericht op alle problemen voorkomt criminaliteit en overlast." Bas van der Hoorn - psychiater bij Palier, forensische en intensieve zorg.

Wanneer Forensische Zorg?

Toerekeningsvatbaarheid

Een stoornis leidt niet noodzakelijkerwijs tot een delict; een delict wordt niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt door een stoornis. Met vele soorten delicten kunnen vele soorten stoornissen samenhangen. Gedragsdeskundigen, psychiaters en psychologen brengen in kaart in hoeverre het disfunctioneren op grond van de stoornis een rol heeft gespeeld met betrekking tot het delictgedrag. De rechter bepaalt op basis van advies of iemand in aanmerking komt voor een forensische zorgtitel.

Forensische zorgtitels

Forensische zorg  wordt door een rechter opgelegd en betreft zorg in een strafrechtelijk kader. De meeste  straftitels zijn onder te verdelen in:

  • TBS met dwangverpleging. Dit is de bekendste vorm van TBS. De TBS-gestelde (met dwangverpleging) wordt altijd in een forensisch  psychiatrisch centrum (FPC, TBS-kliniek) geplaatst en behandeld. Dwangverpleging houdt in dat de TBS-gestelde ook onvrijwillig in het FPC kan verblijven.
  • TBS met voorwaarden. Hier stelt de rechter voorwaarden aan het gedrag. De persoon moet bijvoorbeeld een  behandeling ondergaan (ambulant of klinisch) en/of mag geen alcohol of  drugs gebruiken. Wanneer de voorwaarden worden genegeerd, kan de rechter de TBS alsnog omzetten in TBS met bevel tot verpleging.
  • Zorg als voorwaarde. Klinische zorg, ambulante zorg of beschermd wonen. Het gaat  om voorwaardelijke strafmaatregelen. Een voorbeeld hiervan is een verslaafde die voorwaardelijk is veroordeeld. Onder de voorwaarde dat hij/zij deelneemt aan zorg hoeft hij/zij geen gevangenisstraf te ondergaan.
  • Zorg aan gedetineerden. gedetineerde ontvangt zorg van in detentie of wordt tijdelijk geplaatst in een ggz- instelling.  NB:  De komende tijd worden er nieuwe wetten geïntroduceerd zoals de wet forensische zorg. We verwachten dat de bovenstaande titels nog gaan wijzigen.