Jeugd, psychische problemen en criminaliteit

"We zien jongeren tussen de 12 en 23 soms kampen met een combinatie van psychische problemen, gedragsproblemen en (dreigend) crimineel gedrag, ofwel forensische problematiek. De aanpak hiervan vraagt om de juiste combinatie van begrip, begeleiding, medische zorg en sancties." Lenny Wagemans Ploeg - teamleider bij Palier, forensische en intensieve zorg

Forensische behandeling voor jongeren

Principes als ‘het ijzer smeden als het heet is’, laagdrempeligheid en doen wat goed is voor de cliënt en zijn omgeving zijn belangrijke uitgangspunten voor de insteek van behandeling en preventie van crimineel gedrag. We werken samen met tal van specialisten op het gebied van psychiatrie, verslaving, interculturele psychiatrie en licht verstandelijk beperkten. We zoeken de zorg waar de jongere het beste tot zijn recht komt en onderhouden nauw contact met de drie reclasseringsorganisaties en de jeugdreclassering.

Forensisch ACT Jeugdteam

Het Forensisch ACT jeugdteam hanteert in het kader van aansluiting bij de zorgvraag en aansluiting bij de strafrechtketen geen wachtlijsten en heeft geen contra-indicaties. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste drijfveren voor verandering in het gedrag. Er is daarbij tevens aandacht voor praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals wonen en tijdsbesteding, school, werkplek,  sociale relatie, gezin en financiën.

Lees meer over het  Forensisch ACT Jeugdteam