Jeugd, psychische problemen en criminaliteit

"We zien jongeren tussen de 12 en 23 soms kampen met een combinatie van psychische problemen, gedragsproblemen en (dreigend) crimineel gedrag, ofwel forensische problematiek. De aanpak hiervan vraagt om de juiste combinatie van begrip, begeleiding, medische zorg en sancties." Lenny Wagemans Ploeg - teamleider bij Palier, forensische en intensieve zorg

Binnen de groep jongeren met psychische stoornissen bevinden zich jongeren die meer dan één stoornis hebben. Er is dan sprake van co-morbiditeit. Bekende combinaties van stoornissen zijn het samengaan van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), autismespectrumstoornis, gedragsstoornis, middelenmisbruik, angststoornissen (waaronder posttraumatische problematiek) en depressie. De specifieke combinatie van een psychische stoornis met gedragsproblemen leidend tot het plegen van een delict, is zeer ingewikkeld.  Dit vraagt een heldere analyse van zowel psychiatrische aspecten als de forensische en justitiële kanten van het gedrag.

Risico op delict

Het vakgebied van de forensische psychiatrie bevindt zich op het snijvlak van reguliere geestelijke gezondheidszorg en justitie.  Binnen de forensisch psychiatrische behandeling is het doel van de behandeling het verminderen van delict risico’s of risico’s op agressief of gewelddadig gedrag. In het zorgaanbod staat naast de psychiatrische stoornis het gepleegde delict (of risico’s op agressief of gewelddadig gedrag) centraal.